ทดสอบความรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
ถ้าคุณตอบถูกจะผ่านเข้าสู่คำถามข้อถัดไป
แต่ถ้าตอบผิด เรามีเฉลยให้ กดปุ่มเริ่มคำถามที่ด้านล่าง