คำถามข้อที่ 1

หากพบเพื่อนออนไลน์ เราควรให้ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แก่เขาไป
เพื่อจะได้คบกันต่ออย่างสนิทสนม ใช่ ไม่ใช่