คำถามข้อที่ 1


ใช่
คุณตอบผิดค่ะ
เราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนที่รู้จักกันผิวเผินบนอินเทอร์เน็ต
หากต้องการคบเขาเป็นเพื่อนจริงๆ ก็ควรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เสียก่อน
เพราะท่านอาจมีวิธีที่ปลอดภัยกว่ามาแนะนำให้กับคุณ