คำถามข้อที่ 2

คุณมีภาพถ่ายดิจิตอลของตัวเอง
และเพื่อนอินเทอร์เน็ตก็ต้องการดูรูปของคุณ คุณควรส่งรูปภาพที่มีไปให้เขา
ใช่ ไม่ใช่