คำถามข้อที่ 2


ไม่ใช่
คุณคิดถูกแล้ว
เราไม่ควรส่งรูปภาพส่วนตัวไปให้ใครบนอินเทอร์เน็ต เพราะเขาอาจไม่ใช่เพื่อนที่ดี
รูปของคุณอาจโดนตัดต่อกลายเป็นภาพโป๊เปลือย หรือไม่ก็โดนตัดแปะลงบนเว็บไซต์ทางเพศ